Patung badak angop

Ini sebenarnya patung kuda nil, tetapi masyarakat terlanjut menyebut seagai badak angop